Комплаенс служба

Анонс о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности

Анонс о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Атырауский областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Атырауской области

С 11 июня по 30 июля 2024 года в КГП на ПХВ «Атырауский областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Атырауской области будет проводиться внутренний анализ коррупционных рисков.

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Центра будет проведен по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность центра;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности центра.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау анықтамасы

политика выявления и урегилирования конфликта интересовкорпоративный кодекс этики и поведенияинструкция по противодействию коррупцииантикоррупционная политика

«Атырау областық перинаталдық орталығында» ШЖҚ КМК (бұдан әрі — Орталық) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша комплаенс қызметі жұмыс жасайды. Комплаенс қызметі Орталықтың Комплаенс-қызметі туралы Ережеге сәйкес орталықтың директорына ұйымдық және функционалдық есеп беруші болып табылады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл — сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің өз өкілеттіктері шегіндегі сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, оның ішінде қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және жою жөніндегі, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеп-тексеру және олардың салдарларын жою жөніндегі қызметі.

«Атырау областық перинаталдық орталығында» ШЖҚ КМК Әдеп және мінез-құлық кодексі

Кодекс корпоративтік құндылықтарды анықтауға арналған, олардың орындалуы ұйымның және оның қызметкерлерінің іскерлік мінез-құлықты анықтайтын және ұйымның беделін, оның бәсекеге қабілеттілігі мен тиімділігін қалыптастыратын негізгі этикалық принциптерге адалдығын көрсетеді.

Қоғамның Комплаенс-қызметі жедел желісі адалдық, ашықтық және адалдық қағидаттарына берілгендікті көрсететін корпоративтік мәдениетті дамытуға және қолдауға ерекше көңіл бөледі.

Оң имиджін одан әрі сақтау мақсатында Орталықтың Комплаенс-қызметі заңнаманы және әдеп және мінез-құлық кодексін бұзушылықтарды, оның ішінде алаяқтық, сыбайлас жемқорлық, кемсітушілік, әдепсіз мінез-құлық және қоғам қызметіне қатысты өзге де бұзушылықтар жағдайларын уақтылы анықтау және алдын алу үшін жедел желіні іске қосты.

Біз құпиялылыққа кепілдік береміз (жүгінген тұлғаның қалауы бойынша).

Өтініштерді 100% тіркеу және өңдеу.

Телефон: +7 7705 409 71 24